IT6070

Go to content

Main menu:

Besøg på siden:


Christiansfeld og Omegns EDB-IT KLUB

Ekstra ordinær generalforsamling

afholdes onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00
i Seniorhuset Skolevej 10, Christiansfeld

Dagsorden

Der er fra bestyrelsen fremsat forslag om ophævelse af foreningen i h.t vedtægterne.
Disse kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
For ophævelse skal på 1.generalforsamling mindst 2/3 stemme for ophævelsen, og på 2, generalforsamling kræves at ½ delen af de fremmødte stemmer for ophævelsen.

Forslaget er vedtaget på 1. generalforsamling

Derfor er enste punkt på dagsordenen

1. Nedlæggelse af foreningen
Hvis forslaget ikke vedtages af ½ delen af de fremmødte skal der afholdes ordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse m.m.
           
2. Eventuelt

p.b.v Henning Andersen


Back to content | Back to main menu