Om IT klubben - IT6070

Go to content

Main menu:

Om IT klubben

Christiansfeld og omegns EDB/IT klub  har fejret 10 års jubilæum
Christiansfeld og omegns EDB/IT klub startede som en interesse klub, og de drivende kræfter bag opstarten var   Jens Theilgaard og Karl Olesen, samt Henning Nielsen og Vagn Bøgedal.
Åge Krogh står som formand i det første regnskab, og han har siden været medlem af bestyrelsen, hvor han har trukket et stort læs med tilrettelæggelsen af undervisningen, og sammensætning af holdene.
Det første regnskab aflægges 30.06.2006, og vedtægterne er dateret til ikrafttræden d. 5.oktober 2005
Interessen for klubben og EDB/IT synes fra starten at have været stor. Allerede det første år var der 50 betalende medlemmer, og det vidner også om et stort behov.
Klubbens start var meget beskeden, og man trak på hjælpemidler fra Arla Foods og Aller Mølles aflagte maskiner.
Men hjælpsomheden var stor, og der kom hurtigt økonomisk tilskud fra lokale virksomheder og kommunen.
Og der var basis for at investere i nye maskiner, og Microsoft var så large at de stillede alle deres programmer til rådighed som så blev installeret, og alle havde de samme grundlag at arbejde ud fra.
På den årlige generalforsamling, bliver der modtaget tilmeldinger, og det er så op til kursuslederen og fordele pladserne efter de ønsker den enkelte kursist måtte have.
Et pudsigt kuriosum var hvert år at kursisterne gerne ville på det samme kursus som sidste år. Og det selvom der er 3 niveauer der undervises på. Begrundelsen var som regel at ”vi havde det så hyggeligt”, og ”jeg tror ikke jeg kan klare mere”.
Som årene er gået, og med den udvikling der har været indenfor ikke mindst IT verdenen, har flere og flere fået øjnene op for at kravene til at beherske IT, er en absolut nødvendighed. Ikke mindst det offentlige har skærpet kravene til borgerne, og vi oplever at mere og mere af den daglige kommunikation går den vej.
Selvom det offentlige, biblioteker især, udfolder store bestræbelser for hjælpe især ældre, synes der stadig at være et behov for klubbens virke, og de senere år har der været fuldt hus med 70 deltagere, undervist af entusiastiske instruktører og hjælpere, som udfører et stort frivilligt og uegennyttigt arbejde 3 dage om ugen.
Klubbens økonomi er god, og der er mulighed for at imødekomme de fleste ønsker til udstyret.
Datastuen i Seniorhuset fremstår i dag som et topmoderne undervisningslokale. Der er næsten nye maskiner, og i år er der investeret i nye Skærme. En ny overhead projektor med alle moderne faciliteter blev opsat sidste år.
Internetforbindelsen går via Kolding kommunes netværk, og er derfor udstyret med en meget høj hastighed.

Back to content | Back to main menu